Istoric

  • Şcoala noastră şi-a început existenţa în anul 1959 într-o clădire mai veche aflată în apropierea celei de astăzi, pe Calea Văcăreştilor nr. 111 în raionul Tudor Vladimirescu (raioanele erau unităţi administrative de împărţire a oraşului Bucureşti, asemănătoare sectoarelor de azi) şi se numea “Şcoala mixtă de 7 ani – Nr. 81”. De ce de 7 ani? Atât era în anul 1959 durata învăţământului primar şi gimnazial. De ce mixtă? Pentru că populaţia şcolară era formată şi din fete şi din băieţi.

 

  • Dacă la debutul său, şcoala a avut 9 clase de elevi cu 6 învăţători şi 19 profesori, în prezent şcoala are 9 grupe de preşcolari, 36 de clase şi 69 de cadre didactice.

 

  • Elevii studiau materii familiare: limba română, matematică, limbi străine (rusă, franceză şi engleză), geografie, istorie, ştiinţele naturii, desen, muzică, educaţie fizică, ore de practică (lăcătuşerie, tâmplărie). În prezent, şcoala are o ofertă educaţională variată.

 

  • În anii şcolari următori populaţia şcolară a crescut, astfel încât în 1961/1962 erau 16 clase, în 1962/1963 – 19 clase, ajungând în anii 1964/1965 la 24 clase. Acest lucru a făcut necesară mutarea şcolii într-un alt spaţiu aflat pe strada Nerva Traian nr. 33. Era dată, astfel, în folosinţă, începând cu anul şcolar 1962/1963, noua clădire a şcolii devenită “Şcoala de 8 ani Nr. 81” ; este chiar adresa de astăzi.

 

  • În timp, activitatea din Şcoala 81 a fost îndrumată de directori preocupaţi  ca elevii să privească şcoala ca pe o a doua casă. De-a lungul timpului, elevii cartierului nostru au avut dascăli deosebiţi. Întregul colectiv profesoral de “ieri” şi de azi s-a străduit şi se străduieşte să  aducă elevilor în suflete şi în minte “lumina cărţii”. Anii vor trece şi, în timp, veţi putea să vă mândriţi şi voi că aţi fost elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 81 din Bucureşti, o părticică din viaţa acestei instituţii care v-a ajutat să creşteţi, să învăţaţi, să deveniţi… oameni.

 

  • Începând cu anul 2012, şcoala a inaugurat prima grădiniţă, situată chiar alături de şcoală, formând un complex educaţional .
  • La 15 septembrie 2014 a fost inaugurat un nou corp de grădiniţă, situat în bd. Octavian Goga nr. 8 -10.

 

  • Sala de sport creează condiţii prielnice pentru practicarea diferitelor sporturi în vederea dezvoltării armonioase a copiilor.